Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH
Nakon ETFa

Kako i zašto upisati ETF
Saznajte kako i zašto upisati ETF, koje su prednosti i perspektive Vas kao studenta i kasnije kao inženjera

ETF-B

Studij ETF-B
Saznajte više o novom programu studija na ETF-u

ETF-A

Studij ETF-A
Saznajte više o starom programu studija na ETF-u

Odsjeci

Odsjeci
Više o odsjecima, djelatnostima, saradnicima, ...

Naučni rad

@ETF
Život na ETF-u: organizacije, studentski projekti...

Programi mobilnosti

Projekti mobilnosti
Mobilnost akademskog i stručnog osoblja, te studenata na UNSA...

21-04-17 18:10

Konkurs za boravak studenata na Dublin Institute of Technology (DIT) u okviru Erasmus+ programa

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu je potpisao međuinstitucijski sporazum sa Dublin Institute of Te...


13-04-17 11:31

Konkurs za izbor akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademsko...


12-04-17 11:46

Stavljanje na javni uvid projekta doktorske disertacije i izvještaja o ocjeni disertacije Maria Kokoruša, ME - DIpl.ing.el

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Elektr...


12-04-17 11:45

Konkurs za izbor akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademsko...


06-04-17 13:11

Odbrana magistarskog rada - HARIS HRNJIĆ

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


06-04-17 13:09

Odbrana magistarskog rada - ARMIN ALIĆUŠIĆ

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


05-04-17 16:08

Odluka o direktnom sporazumu

 

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovin...


04-04-17 07:47

Stavljanje na javni uvid projekta doktorske disertacije i izvještaja o ocjeni disertacije mr Brune Trstenjaka

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Elektr...


03-04-17 08:22

Ispiti iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2

Ispit iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2 održati će se u idućim terminima:

 

-Matematika 1 (pi...


08-03-17 09:20

Odbrana doktorske disertacije Adnana Mujezinovića, ME-dipl.ing.el

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Sarajevo

Zmaja od Bosne bb

 

Obavješt...


go to Archive ->


Posljednja izmjena:  11:23 08/08 2008

XXVI International Conference on Information,
Communication and Automation Technologies

ICAT 2017

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
October 26-28, 2017.


© 2007 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba