Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Automatika i elektronika
Elektroenergetika
Računarstvo i informatika
    Saradnici
    Djelatnost
    Spisak predmeta
Telekomunikacije
Djelatnosti Odsjeka za računarstvo i informatiku

Pored obrazovnih, Odsjek za računarstvo i informatiku ima i dodatne aktivnosti u oblastima:


Menadžment informacioni sistemi
Vještačka inteligencija
LAN, WAN i mrežne topologije
Računarske arhitekture
Nove informacione tehnologije
Sistemski i aplikativni softver
Objektno orjentisani programski jezici
Evoluciono računarstvo
Grafika i procesiranje slike
Naučni i tehnički informacioni sistemi
Softversko okruženje
Ekspertni sistemi
Računari u obrazovanju
Baze podataka i administracija baza podataka
Feasibility studije projekata informacionih sistema
Nadzor i podrška edukaciji korisnika
Hardverski i softverski sistemi (računarski sistemi) i njihove komponente


Posljednja izmjena:  09:45 23/11 2005

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba