Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Automatika i elektronika
Elektroenergetika
Računarstvo i informatika
Telekomunikacije
    Saradnici
    Djelatnost
    Spisak predmeta
Djelatnosti Odsjeka za telekomunikacije

Pored nastavnih, dodatne aktivnosti Odsjeka za telekomunikacije su u oblastima:


Prostorni planovi u domenu telekomunikacija
Dugoročni i srednjoročni telekomunikacijski planovi
Telekomunikacione mreže, prenosni sistemi (kablovski, radio-relejni i satelitski sistemi, komutacioni sistemi i sistemi mobilne telefonije)
Studije organizacije lokalnih mreža
Napredna rješenja za komutacione sisteme, kablovke sisteme, satelitske sisteme, multipleksne sisteme, telekomunikacione mreže itd.
Integralno upravljanje mrežnim sistemima
Standardizacija u telekomunikacijama
Nove telekomunikacione tehnologije
Digitalna obrada signala
Investicioni programi za komutacione sisteme, prenosne sisteme i telekomunikacione mreže (stacionarne i mobilne)
Tehnička rješenja za komutacione sisteme, kablovske sisteme, satelitske sisteme, multipleksne sisteme, telekomunikacione mreže itd.
Investiciono - tehnička dokumentacija (projektovanje, investicioni programi i tenderi za nabavku opreme)
Koncepti integracije glavnih mreža u jedinstven telekomunikacioni sistem
Nove telekomunikacione usluge
Specifični standardi u oblasti telekomunikacija
Moderna radio i televizijska oprema
Specifični problemi kablovske televizije
Bežični prijenos podataka
GSM


Posljednja izmjena:  09:45 23/11 2005

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba