Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Obavještenje o izmjeni termina prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije - Enio Kaljić, me-dipl.ing.el

12.02.19 13:59   *   Starost poruke: 2 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti   *  

 UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

Obavještenje o izmjeni termina prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije

 

 

U skladu sa članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine), zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije.

 

Umjesto u prethodno zakazanom terminu (14. februar, s početkom u 12:00 sati), student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija Enio Kaljić, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije, pod naslovom "Poboljšanje fleksibilnosti podatkovne ravni u softverski definisanim mrežama primjenom paradigme duboke mrežne programabilnosti", dana 15. februara 2019. godine (petak), s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (sala 3-46, treći sprat).

 

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije će se održati pred Komisijom za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

1. Dr Pamela Njemčević, docent Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Telekomunikacije", predsjednik,

2. Dr Mirko Škrbić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Telekomunikacije", član,

3. Dr Adnan Huremović, docent Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Komunikacijske tehnologije", član.

 

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba