Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije - Almir Marić

07.10.19 07:40   *   Starost poruke: 350 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Studenti, Postdiplomski studij   *  

 U skladu sa članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine), zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije.

 

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija Almir Marić, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije, pod naslovom "Geometrijski bazirano stohastičko modeliranje radio kanala zasnovano na višedimenzionalnom pristupu", dana 24. oktobra 2019. godine (četvrtak), s početkom u 11:00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (sala 3-46, treći sprat).

 

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije će se održati pred Komisijom za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

1. Dr. Pamela Njemčević, docent Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Telekomunikacije", predsjednik,

2. Dr. Vladimir Lipovac, redovni profesor Sveučilišta u Dubrovniku i Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, nastavni predmet "Mikrovalni komunikacijski sistemi", unutar naučne oblasti: "Telekomunikacije", član,

3. Dr. Alen Begović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Telekomunikacije".

 

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba