Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini

08.10.19 16:00   *   Starost poruke: 349 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Upis i prijem, Studenti   *  

 Upis počinje od 9.10.2019. godine i traje do 11.10.2019. godine

Kandidati koji u navedenom terminu ne izvrše upis, smatrat će se kandidatima koji odustaju od studija.

Dokumentacija za upis se predaje na šalteru Studentske službe od 10:00 – 13:00 h

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS:

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2010. godini stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, pored već predatih dokumenata, podnose:

1. Originalnu diplomu i dodatak diplomi/Uvjerenje o završenom prvom ciklusu studija i Uvjerenje o položenim ispitima (ukoliko su prilikom prijave na konkurs predate ovjerene kopije),

2. Upisni materijal i indeks-upisnicu (navedeni upisni materijal kandidati mogu kupiti na šalteru Studentske službe),

3. Dvije iste fotografije (formata 4x6 cm),

4. Ljekarsko uvjerenje-podatke o zdravstvenom stanju (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu),

5. Ugovor o učenju na matičnoj instituciji u dva primjerka,

6. Dokaz o uplati školarine (uplatu izvršiti prema uputstvu br.1),

Redovan studij: 130,00 KM

Redovan samofinansirajući studij: 2.000,00 KM

7. Dokaz o uplati za ispitne košuljice. Studenti uplaćuju za ispitne košuljice po 1,00 KM za svaki upisani predmet (uplatu izvršiti prema uputstvu br.1).

8. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe-ISSS (ETF) (uplatu izvršiti prema uputstvu br.1)

9. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe-ISSS (UTIC) (uplatu izvršiti prema uputstvu br.2)

10. Potvrda o prijavi boravka u BiH (odnosi se samo na strane državljane).

Uputstva za uplate se nalaze u prilogu obavještenja.

 

VAŽNO!!!

1. U skladu sa Odlukom Dekana Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu broj: 02-1-3072/15 od 09.07.2015. godine studenti koji sami snose troškove studija (redovni samofinansirajući studij) mogu utvrđeni iznos participacije cijena usluga za upis u prvu godinu studija, uplatiti u cjelokupnom iznosu, prilikom upisa u zimski semestar ili u dva dijela, na sljedeći način:

- 50% od utvrđenog iznosa prilikom upisa u zimski semestar, a

- preostali 50 % najkasnije do završetka nastavnog procesa u zimskom semestru.

2. Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja oslobođeni su plaćanja troškova upisnine.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba