Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2020/2021. godini

15.07.20 12:45   *   Starost poruke: 104 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Upis i prijem, Nastava, Studenti   *  

 Upis počinje od 16.07.2020. godine i traje do 24.07.2020. godine.

 

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi originale uploadovanih dokumenata i izvrši upis, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

 

Kandidati koji nisu stekli pravo upisa imaju mogućnost prijaviti se na drugi prijavni rok na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini u periodu od 31.08. do 06.09.2020. godine.

 

Dokumentacija za upis se predaje u čitaonici Elektrotehničkog fakulteta u periodu od 10:00 – 13:00 sati (mapa u prilogu).

 

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS:

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, podnose:

1. Popunjen zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program na koji konkuriše, koji se printa iz informacionog sistema eUNSA;

2. Svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi;

3. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci);

4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

5. dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece šehida i poginulih boraca, djece ratni; vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja;

6. Indeks/upisnicu i upisni materijal ( Informacije o nabavci upisnog materijala možete pronaći na web stranici Univerziteta u Sarajevu);

7. Dvije iste fotografije (formata 4x6 cm);

8. Ljekarsko uvjerenje-podatke o zdravstvenom stanju (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu), predati najkasnije do 05.10.2020. godine;

9. Ugovor o studiranju u 4 primjerka (preuzeti u prilogu obavještenja);

10. Dokaz o uplati školarine (primjer uplatnice u prilogu obavještenja);

- Redovan studij (prvi ciklus studija): 100,00 KM,

- Redovan samofinansirajući studij (prvi ciklus studija): 1.800,00 KM,

- Redovan samofinansirajući studij (stručni studij): 2.000,00 KM;

11. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/Fakultet (primjer uplatnice u prilogu obavještenja);

12. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/UTIC (primjer uplatnice u prilogu obavještenja);

13. Potvrda o prijavi boravka u BiH (odnosi se samo na strane državljane).

 

VAŽNO!!!

1. Studenti koji sami snose troškove studija (redovni samofinansirajući studij) mogu utvrđeni iznos participacije troškova studija za upis u prvu godinu studija uplatiti u dva dijela, na sljedeći način:

- 50% od utvrđenog iznosa prilikom upisa u zimski semestar, a preostali 50 % najkasnije do završetka nastavnog procesa u zimskom semestru.

2. Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja oslobođeni su plaćanja troškova školarine.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba