Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2019/2020. godini

26.09.19 12:45   *   Starost poruke: 318 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Upis i prijem, Studenti, Nastava   *  

 Upis počinje od 26.09.2019. godine i traje do 30.09.2019. godine.

Kandidati koji u navedenom terminu ne izvrše upis, smatrat će se kandidatima koji odustaju od studija.

Dokumentacija za upis se predaje na šalteru Studentske službe od 14:00 – 16:00 sati.

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS:

Kandidati koji su u drugom prijavnom roku stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini, pored već predatih dokumenata, podnose:

1. Originalna svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi (ukoliko su prilikom prijave na konkurs predate ovjerene kopije),

2. Upisni materijal i indeks-upisnicu (navedeni upisni materijal kandidati mogu kupiti na šalteru Studentske službe),

3. Dvije iste fotografije (formata 4x6 cm),

4. Ljekarsko uvjerenje-podatke o zdravstvenom stanju (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu),

5. Ugovor o učenju na matičnoj instituciji u dva primjerka (preuzeti u prilogu obavještenja),

6. Dokaz o uplati školarine (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

Redovan studij (prvi ciklus studija): 100,00 KM

Redovan samofinansirajući studij (prvi ciklus studija): 1.800,00 KM

Redovan samofinansirajući studij (stručni studij): 2.000,00 KM

 

7. Dokaz o uplati za ispitne košuljice (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

8. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/Fakultet (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

9. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/UTIC (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

10. Potvrda o prijavi boravka u BiH (odnosi se samo na strane državljane).

 

VAŽNO!!!

-Studenti koji sami snose troškove studija (redovni samofinansirajući studij) mogu utvrđeni iznos participacije cijena usluga uplatiti u cjelokupnom iznosu prilikom upisa u zimski semestar ili u dva dijela, na sljedeći način:

# 50% od utvrđenog iznosa prilikom upisa u zimski semestar,

# a preostalih 50 % najkasnije do 31.12.2019. godine.

-Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja oslobođeni su plaćanja troškova upisnine.

-Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo će finansirati troškove studija kandidatima primljenim na stručni studij “Razvoj softvera” u studijskoj 2019/2020. godini.

-Kandidati koji su primljeni na odsjeke: Automatika i elektronika, Elektroenergetika i Telekomunikacije popunjavaju ugovor o učenju: ETF-Domestic-contract-PGS-AE,EE,TK, koji se nalaze u prilogu ovog obavještenja.

-Kandidati koji su primljeni na Odsjek za računarstvo i informatiku popunjavaju ugovor o učenju: ETF-Domestic-contract-PGS-RI, koji se nalazi u prilogu ovog obavještenja.

Kandidati koji su primljeni na stručni studij/Razvoj softvera popunjavaju ugovor o učenju: ETF-Domestic-contract-PGS-RS, koji se nalazi u prilogu ovog obavještenja.

-Raspored časova i početak nastave bit će objavljen na fakultetskoj web stranici – www.etf.unsa.ba.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba