Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Ponovni upis u drugu godinu drugog ciklusa studija za studente upisane na ekvivalenciju zvanja

13.09.19 18:41   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Upis i prijem, Studenti, Nastava   *  

 Upis počinje od 16.09.2019. godine i traje do 30.09.2019. godine

 

Za ponovni upis u drugu godinu drugog ciklusa studija za studente upisane na ekvivalenciju zvanja na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini potrebno je predati sljedeće dokumente:

 

1. Indeks (sa prikupljenim potpisima za prethodni semestar i upisanim predmetima na predviđenim mjestima u indeksu za naredni semestar);

 

2. Upisni list, semestralni list, 2 ŠV-20 obrasca (navedeni materijal se može kupiti na šalteru Studentske službe);

 

3. Ugovor o učenju na matičnoj instituciji (kreirati i isprintati iz Informacionog sistema za podršku nastavi Zamger, potpisan od strane studenta dostaviti u studentsku službu u dva primjerka);

 

4. Dokaz o izvršenoj uplati školarine-uplatnica (uplatu izvršiti prema uputstvu br.1);

Studenti koji obnavljaju godinu studija uplaćuju iznos od 100,00 KM po nepoloženom ispitu

 

5. Dokaz o uplati u iznosu od 10,00 KM za pristup Informacionom sistemu Studentske službe-ISSS (ETF) (uplatu izvršiti prema uputstvu br.1);

 

6. Dokaz o uplati u iznosu od 10,00 KM za pristup Informacionom sistemu Studentske službe-ISSS (UTIC) (uplatu izvršiti prema uputstvu br.2);

 

7. Dokaz o uplati za ispitne košuljice. Studenti koji obnavljaju godinu studija uplaćuju za ispitne košuljice po 1,00 KM za svaki nepoložen ispit (uplatu izvršiti prema uputstvu br.1).

 

Potrebne dokumente dostaviti u Studentsku službu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, svaki radni dan od 10:00 do 13:00 sati.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba