Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis na sve semestre CCNA

22.02.11 14:08   *   Starost poruke: 8 yrs   *   Kategorija: CNAP   *  

 Elektrotehnički fakultet Sarajevo objavljuje upis u sve semestre CCNA kursa.

 

Za prijavu je potrebno uplatiti:

 

- 250 KM za studente ETF-a i

- 500 KM za ostale

 

na žiro račun ETF-a br.:

 

1610000003210032

 

sa naznakom "Za Cisco akademiju - semestar" i redni broj semestra u koji se upisuje. Polaznici su dužni donijeti potvrde o uplati školarine na prvi čas nastave.

 

Svi kandidati za pohađanje CCNA1 kursa treba da dođu na sastanak u subotu 26.02.2011 na u 1200 u lab. 02 radi dogovora o izvođenju nastave.

 

dr Novica Nosović, koordinatot CNAP-a

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba