Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis u prvu/drugu godinu III (trećeg) ciklusa studija - doktorskog studija u studijskoj 2018/2019. godini

26.12.18 11:22   *   Starost poruke: 2 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti, Nastava, Upis i prijem   *  

 Upis počinje od 27.12.2018. godine i traje do 11.1.2019. godine

 

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata na III (treći) ciklusa studija-doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, pored već predatih dokumenata, podnose:

 

1. Upisni materijal i indeks-upisnicu (navedeni upisni materijal kandidati mogu kupiti na šalteru Studentske službe);

2. Dvije iste fotografije (formata 4x6 cm);

3. Ugovor o učenju na matičnoj instituciji u dva primjerka (preuzeti u prilogu obavještenja);

 

4. Dokaz o izvršenoj uplati školarine (uplatnica);

 

Kandidati koji su primljeni na prvu/drugu godinu III ciklusa studija su dužni uplatiti iznos od 7.000,00 KM (ili 50% od ukupno utvrđenog iznosa, prilikom upisa u zimski semestar, a preostalih 50% najkasnije do završetka nastavnog procesa u zimskom semestru).

 

Uplatu izvršiti na transakcijski račun Fakulteta:

Primalac: Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Račun broj:1610000003210032

Svrha uplate: Uplata za upis u studijskoj 2018/2019. godini

 

5. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe (Fakultet);

Uplatu u iznosu od 10,00 KM za pristup Informacionom sistemu Studentske službe Univerziteta u Sarajevu (ISSS) uplatiti na transakcijski račun Fakulteta.

Primalac: Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Račun broj:1610000003210032

Svrha uplate: Uplata za ISSS

 

6. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe (UTIC);

Uplatu u iznosu od 10,00 KM za pristup Informacionom sistemu Studentske službe Univerziteta u Sarajevu (ISSS) uplatiti na transakcijski račun Univerzitetskog teleinformatičkog centra (UTIC).

Primalac: Univerzitetski teleinformatički centar (UTIC)

Račun broj: 3383202250621169

Svrha uplate: Uplata za ISSS

 

Upis traje od 27.12.2018. godine do 11.1.2018. godine.

 

Potrebne dokumente dostaviti u Studentsku službu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, svaki radni dan od 10:00 do 13:00 sati (osim srijede).

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba