Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o direktnom sporazumu

10.11.16 12:58   *   Starost poruke: 2 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 02-1-614/15 od 04.02.2015. godine), D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n i o je

 

 

Odluku o direktnom sporazumu

 

Zaključuje se direktni sporazum sa ponuđačem Lake Hospitality d.o.o. Sarajevo - ID broj: 4202087160005, sa sjedištem na adresi Skenderija br. 1, za pružanje usluga smještaja učesnika konferencije ''XI Internacionalnog simpozijuma o telekomunikacijama BIHTEL 2016'', za period od 24.10.2016. do zaključno sa 26.10.2016. godine, za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, kako slijedi:

- Noćenje, doručak, ručak, kafe pauza, rental konferencijske sale Dean, parking i

- dodatna naknadna za boravišnu taksu.

 

----

Odluku broj 02-1-4004/16 od 07.11.2016. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba