Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

16.11.16 11:18   *   Starost poruke: 2 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH br. JN2-03-07-1-1038-7/16 od 03.11.2016. godine i člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n o s i

 

Odluku o poništenju postupka javne nabavke "Pružanje usluga zaštite objekata Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2016. godine" - LOT 2, Obavještenja i Ispravke obavještenja o nabavci

 

Na osnovu Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH br. JN2-03-07-1-1038-7/16 od 03.11.2016. godine, poništava se postupak javne nabavke "Pružanje usluga zaštite objekata Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2016. godine" - LOT 2, Obavještenje o nabaci br.5714-7-2-15-3-3/15 od 22.12.2015.godine i Ispravka za obavještenje o nabavci br.5714-7-2-15-8-4/15 od 28.12.2015.godine.

 

---

Odluku broj: 02-1-4115/16 od 16.11.2016. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba