Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije - Almir Marić, me-dipl.ing.el

08.11.18 17:19   *   Starost poruke: 320 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Nastava   *  

 UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

 

O B A V J E Š T E N J E

 

 

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Almir Marić, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike, prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom "Geometrijski bazirano stohastičko modeliranje kanala zasnovano na N-dimenzionalnom pristupu".

 

Prezentacija će se održati 20. novembra 2018. godine (utorak), s početkom u 12:00 sati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (sala 3-46, treći sprat).

 

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba