Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Pristupno predavanje povodom javnog konkursa za izbor akademskog osoblja (RI)

12.11.18 13:41   *   Starost poruke: 281 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi   *  

 Povodom javnog konkursa za izbor akademskog osoblja u jedno od naučnonastavnih zvanja docent, vanredni ili redovni profesor za naučnu oblast "Računarstvo i informatika" (prijem jednog izvršioca u radni odnos s punim radnim vremenom), objavljenog 8. oktobra 2018. godine, obavještavaju se i pozivaju studenti treće godine prvog ciklusa studija da prisustvuju pristupnom predavanju, koje će održati kandidat dr Đulaga Hadžić, na temu "Razvoj mikroservisnih aplikacija u Spring frameworku" iz nastavnog predmeta "Web tehnologije" (unutar naučne oblasti "Računarstvo i informatika").

 

Pristupno predavanje će se održati u petak, 16. novembra 2018. godine, s početkom u 9:00 sati u sali S0 Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

 

Za pripremu pristupnog predavanja kandidat kao literaturu može koristiti:

• Sourabh Sharme, Mastering Microservices with Java, Packt Publishing, 2016.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba