Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Evidentiranje apsolventskog staža studenata prvog i drugog ciklusa studija u studijskoj 2018/2019. godini

14.09.18 12:23   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Upis i prijem, Studenti, Nastava   *  

 Studenti prvog i drugog ciklusa studija koji su u posljednjoj studijskoj godini odslušali sve predmete zadržavaju status studenta narednu studijsku godinu (apsolventski staž).

Za evidentiranje apsolventskog staža potrebno je predati sljedeće dokumente:

1. Indeks (sa prikupljenim potpisima na svim odslušanim semestrima);

 

2. Upisni list, semestralni list, 2 ŠV-20 obrasca (navedeni materijal se može kupiti na šalteru Studentske službe- 2,00 KM);

 

3. Ugovor o učenju na matičnoj instituciji (kreirati i isprintati iz Informacionog sistema za podršku nastavi Zamger, potpisan od strane studenta dostaviti u studentsku službu u dva primjerka);

 

4. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe (Fakultet)

Uplatu u iznosu od 10,00 KM za pristup Informacionom sistemu Studentske službe Univerziteta u Sarajevu (ISSS) uplatiti na transakcijski račun Fakulteta:

Primalac: Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Račun broj:1610000003210032

Svrha uplate: Uplata za ISSS

 

5. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe (UTIC)

Uplatu u iznosu od 10,00 KM za pristup Informacionom sistemu Studentske službe Univerziteta u Sarajevu (ISSS) uplatiti na transakcijski račun Univerzitetskog teleinformatičkog centra (UTIC):

Primalac: Univerzitetski teleinformatički centar (UTIC)

Račun broj: 3383202250621169

Svrha uplate: Uplata za ISSS

 

6. Dokaz o uplati za ispitne košuljice

Apsolventi za svaki nepoloženi ispit uplaćuju po 1,00 KM za ispitne košuljice za svaki nepoložen ispit. Uplatu izvršiti na transakcijski račun Fakulteta:

Primalac: Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Račun broj:1610000003210032

Svrha uplate: Uplata za ispitne košuljice

 

Evidentiranje počinje od 17.09.2018.godine i traje do 28.09.2018. godine.

 

Potrebne dokumente dostaviti u Studentsku službu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, svaki radni dan od 10:00 do 13:00 sati.

 

 

Napomena:

Studenti koji nisu izmirili sve svoje obaveze po osnovu plaćanja upisnine prilikom upisa u 2017/2018. studijsku godinu, dužni su svoje obaveze izmiriti prije evidentiranja apsolventskog staža u studijskoj 2018/2019. godinu.

Studenti strani državljani dužni su prilikom predaje dokumenata za upis u akademsku godinu dostaviti i potvrdu o prijavi boravka.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba