Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis u prvu godinu drugog ciklusa studija

08.10.18 13:33   *   Starost poruke: 2 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Upis i prijem, Studenti, Nastava   *  

 Upis počinje od 9.10.2018. godine i traje do 12.10.2018. godine

Kandidati koji u navedenom terminu ne izvrše upis, smatrat će se kandidatima koji odustaju od studija.

Dokumentacija za upis se predaje na šalteru Studentske službe od 10:00 – 13:00 h

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS:

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, pored već predatih dokumenata, podnose:

1. Originalnu diplomu i dodatak diplomi/Uvjerenje o završenom prvom ciklusu studija i Uvjerenje o položenim ispitima (ukoliko su prilikom prijave na konkurs predate ovjerene kopije),

2. Upisni materijal i indeks-upisnicu (navedeni upisni materijal kandidati mogu kupiti na šalteru Studentske službe),

3. Dvije iste fotografije (formata 4x6 cm),

4. Ljekarsko uvjerenje-podatke o zdravstvenom stanju (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu),

5. Potvrda o prijavi boravka u BiH (odnosi se samo na strane državljane),

6. Ugovor o učenju na matičnoj instituciji u dva primjerka,

7. Dokaz o uplati upisnine

Redovan studij: 130,00 KM

Redovan samofinansirajući studij: 2.000,00 KM

Uplate treba izvršiti na transakcijski račun Fakulteta:

Primalac: Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Račun broj:1610000003210032

Svrha uplate: Uplata za upis u prvu godinu studija u studijskoj 2018/2019. godini

 

Napomena:

U skladu sa Odlukom Dekana Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu broj: 02-1-3072/15 od 09.07.2015. godine studenti koji sami snose troškove studija (redovni samofinansirajući studij) mogu utvrđeni iznos participacije cijena usluga za upis u prvu godinu studija, uplatiti u cjelokupnom iznosu, prilikom upisa u zimski semestar ili u dva dijela, na sljedeći način:

-50% od utvrđenog iznosa prilikom upisa u zimski semestar, a preostali 50 % najkasnije do završetka nastavnog procesa u zimskom semestru.

8. Dokaz o uplati za ispitne košuljice

Uplatu u iznosu od 10,00 KM za ispitne košuljice treba uplatiti na transakcijski račun Fakulteta:

Primalac: Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Račun broj:1610000003210032

Svrha uplate: Uplata za ispitne košuljice

 

9. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe (Fakultet)

Uplatu u iznosu od 10,00 KM za pristup Informacionom sistemu Studentske službe Univerziteta u Sarajevu (ISSS) uplatiti na transakcijski račun Fakulteta:

Primalac: Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Račun broj:1610000003210032

Svrha uplate: Uplata za ISSS

 

10. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe (UTIC)

Uplatu u iznosu od 10,00 KM za pristup Informacionom sistemu Studentske službe Univerziteta u Sarajevu (ISSS) uplatiti na transakcijski račun Univerzitetskog teleinformatičkog centra (UTIC):

Primalac: Univerzitetski teleinformatički centar (UTIC)

Račun broj: 3383202250621169

Svrha uplate: Uplata za ISSS

 

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba