Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Erasmus+ Tehnički univerzitet u Braunschweigu

09.10.18 06:14   *   Starost poruke: 2 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Studenti   *  

 POZIV:

 

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za boravak akademskog osoblja u trajanju do deset (10) dana na Tehničkom univerzitetu u Braunschweigu (Njemačka) u akademskoj 2018/2019. godini.

 

STUDIJSKE OBLASTI:

 

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Tehničkom univerzitetu u Braunschweigu dostupne su studijske oblasti na linku: https://www.ida.ing.tu-bs.de/en/home/ i https://www.tu-braunschweig.de/kns/lehre.

 

APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti akademsko osoblje Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

IZNOS STIPENDIJE:

- dnevnica za akademsko osoblje iznosi 120,00 EUR (za troškove života),

- putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,

- osiguranje nije obuhvaćeno ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

 

PRIJAVA:

Način prijavljivanja i popunjavanja dokumenata je objašnjen www.erasmus-unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/. Potrebno je prikupiti traženu dokumentaciju, a određeni dokumenti trebaju biti ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon pripreme dokumentacije, svu traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti putem e-maila na adresu hsupic@etf.unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno je u naslovu e-maila (subject:) naznačiti za koji univerzitet se prijavljujete.

 

DOKUMENTACIJA:

Akademsko osoblje:

1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana/dekan

2. Erasmus+ plan mobilnosti – potpisuje prodekan/dekan

3. Dokument koji potvrđuje poznavanje njemačkog/engleskog jezika (minimum B2 za akademsko osoblje)

4. CV (Europass form)

5. Skenirana stranica pasoša

 

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći na sljedećem linku: www.erasmus-unsa.ba/dokumentacija/

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

Konkurs je otvoren od 10.10.2018. godine, a rok za prijavu je do 29.10.2018. godine.

 

NAPOMENE:

- Dostupne su četiri (4) stipendije za desetodnevnu posjetu akademskog osoblja;

- Svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku;

- Samo kompletna prijava će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);

- Poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

 

 

LINKOVI:

- Više o univerzitetu: https://www.tu-braunschweig.de/index.html

- Studijski programi: 

◦ https://www.ida.ing.tu-bs.de/en/home/

◦ https://www.tu-braunschweig.de/kns/lehre

 

POSTUPAK ODABIRA:

 

- Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba