Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o izboru trećerangiranog ponuđača u postupku nabavke IKT usluga za potrebe ETF-Sarajevo do kraja kalendarske 2018 godine (LOT 2)

29.10.18 12:05   *   Starost poruke: 2 yrs   *   Kategorija: Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 72. stav (3) tačka c) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14) Dekan ETF-Sarajevo donio je

 

Odluku o izboru trećerangiranog ponuđača u postupku nabavke IKT usluga za potrebe ETF-Sarajevo do kraja kalendarske 2018 godine (LOT 2)

 

Na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 12-2898/18 od 27.08.2018. godine, kao najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke IKT usluga za potrebe ETF-Sarajevo do kraja kalendarske 2018 godine - LOT 2 (Usluge bežičnog pristupa Internetu) izabran je trećerangirani ponuđač - Logosoft d.o.o. Sarajevo.

 

---

Odluku broj 02-420/18 od 26.10.2018 godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba