Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Erasmus + Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (AAU)

05.11.18 11:20   *   Starost poruke: 2 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Studenti   *  

 POZIV:

 

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za boravak jednog studenata u trajanju od četiri (4) mjeseca u akademskoj 2018/2019. godini.

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na dostupne su studijske oblasti na linku:

 

https://www.aau.at/en/international/studying-in-klagenfurt/students-in-mobility-programmes/

 

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija.

 

PRIJAVA:

 

Način prijavljivanja i popunjavanja dokumenata je objašnjen na stranici www.erasmus-unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/. Potrebno je prikupiti traženu dokumentaciju, a određeni dokumenti trebaju biti ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon pripreme dokumentacije, svu traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti putem e-maila na adresu hsupic@etf.unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba