Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Pripremni kurs iz elementarne matematike za kandidate koji namjeravaju polagati prijemni ispit na ETF-Sarajevo

05.06.17 09:55   *   Starost poruke: 356 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Studenti, Nastava, Upis i prijem   *  

 Pripremni kurs iz elementarne matematike, za kandidate koji namjeravaju polagati Prijemni ispit iz Matematike, u cilju upisa studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u studijskoj 2017/2018. godini započeti će 12.06.2017. godine.

 

Obim kursa je 30 časova direktne nastave.

 

Troškovi pohađanja kursa (uključujući i odgovarajući udžbenik) iznose 200,00 KM (Uputstvo za uplatu možete naći u prilogu obavještenja).

 

Dokaz o izvršenoj uplati dostaviti na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu (Kampus Univerziteta u Sarajevu - ulica Zmaja od Bosne bb) u periodu od 05.06.2017. do 09.06.2017. godine od 10:00 do 13:00 sati na šalteru Studentske službe svaki radni dan, osim srijede.

 

Detaljne informacije mogu se dobiti na telefone +387(0)33 /250-708, +387(0)33/250-709 i email: studentska@etf.unsa.ba

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba