Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije - Mahir Muratović

07.06.17 12:45   *   Starost poruke: 353 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij   *  

 UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

O B A V J E Š T E N J E

 

U skladu sa članom 41. stav (3) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije.

 

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija Mahir Muratović, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije, pod naslovom "Procjena prekidne moći visokonaponskih SF6 prekidača sa samooduvavanjem i ograničenim rastojanjem lučnih kontakata", dana 28. juna 2017. godine (srijeda), s početkom u 13,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (sala S1 - prizemlje).

 

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije će se održati pred Komisijom za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

1. Dr Hamid Zildžo, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, naučna oblast: "Elektroenergetika", predsjednik,

2. Dr Mirsad Kapetanović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, naučna oblast: "Elektroenergetika", član i mentor,

3. Dr Zijad Bajramović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, naučna oblast: "Elektroenergetika", član.

 

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba