Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odbrana magistarskog rada - Elvedin Mušanović

08.06.17 09:18   *   Starost poruke: 223 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij   *  

 UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

O B A V J E Š T E N J E

 

ELVEDIN MUŠANOVIĆ

branit će magistarski rad pod naslovom

 

"Analiza performansi i kvaliteta usluge GSM/UMTS mreže kroz praktičnu implementaciju rješenja pokrivanja podrumskog i/ili prizemnog dijela niskih objekata korištenjem repeater-a"

 

 

12. jula 2017. godine (srijeda) sa početkom u 13,00 sati

 

u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu - sala S1 - prizemlje

 

Pristup odbrani je slobodan

 

Magistarski rad može se pregledati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 13 sati, a najkasnije osam dana prije odbrane magistarskog rada.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba