Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

JAVNI KONKURS za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini

22.08.17 13:25   *   Starost poruke: 335 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Upis i prijem, Postdiplomski studij   *  

 Na osnovu člana 23. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu broj: 01-2148/17 od 05.06.2017. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-4525/17 od 27.06.2017. godine, obavještavaju se zainteresirani kandidati da će javni konkurs za upis studenata na III (treći) ciklus studija - doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini, biti objavljen 25. augusta 2017. godine na web stranici i oglasnim pločama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba