Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini

04.09.17 13:30   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Konkursi, Opšta obavještenja, Upis i prijem, Studenti   *  

 Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini

 

Na osnovu člana 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15) i Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu objavljuje

 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini

 

 

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2017/2018. godini koji se organizira na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: organizacione jedinice).

 

Prijave na Konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicama od 4. septembra do 30. septembra 2017. godine.

 

Kompletan tekst Konkursa (sa uslovima upisa, te upisnim kvotama) možete pronaći na stranici Univerziteta u Sarajevu.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba