Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije - mr Sead Delić

13.09.17 12:49   *   Starost poruke: 313 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti   *  

 U skladu sa članom 41. stav (3) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije.

 

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija mr Sead Delić, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije, pod naslovom "Analiza dielektričnih karakteristika međukontaktnog prostora visokonaponskog SF6 prekidača tokom isklopa", dana 29. septembra 2017. godine (petak), s početkom u 9,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (sala S1 - prizemlje).

 

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije će se održati pred Komisijom za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

1. Dr Hamid Zildžo, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Elektroenergetika", predsjednik,

2. Dr Mirsad Kapetanović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Elektroenergetika", član i mentor,

3. Dr Zijad Bajramović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Elektroenergetika", član.

 

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba