Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Pristupno predavanje kandidata dr Miralema Mehića

28.09.17 13:36   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Studenti, Konkursi   *  

 Povodom javnog konkursa za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja na Odsjeku za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, objavljenog 27. augusta 2017. godine, obavještavaju se i pozivaju studenti prve i druge godine drugog ciklusa studija Odsjeka za telekomunikacije da prisustvuju pristupnom predavanju kandidata dr Miralema Mehića, na temu Uticaj SDN-a (Software Defined Network) i Cloud Computing-a na realizaciju Operational System Support-a i Business System Support-a (OSS/BSS), iz naučne oblasti "Telekomunikacije" (nastavni predmet "Upravljanje telekomunikacijskim mrežama"), koje će se održati 5. oktobra 2017. godine (četvrtak), u sali S-1 Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), s početkom u 11,00 sati.

 

Za pripremu pristupnog predavanja kandidat kao literaturu može da koristi adekvatnu stručnu literaturu.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba