Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Obrazac za angažman zaposlenih na ETF-Sarajevo na drugim VŠU

29.09.17 20:47   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi   *  

 Obrazac za angažman zaposlenih na ETF-Sarajevo na drugim VŠU možete preuzeti kao prilog, odnosno isti možete potražiti na web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba