Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis u prvu godinu drugog ciklusa studija

10.10.17 08:35   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Upis i prijem, Studenti, Nastava   *  

 Upis počinje od 10.10.2017. godine i traje do 13.10.2017. godine

Dokumentacija za upis se predaje na šalteru Studentska službe od 10:00 – 13:00 sati

 

 

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS:

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, pored već predatih dokumenata, podnose:

 

1. Upisni list

2. Semestralni list

3. 2 ŠV-20 obrasca

4. Index – Upisnicu

- Navedeni upisni materijal kandidati mogu kupiti na šalteru Studentske službe ili uplatiti iznos od 30,00 KM na žiro račun Univerziteta u Sarajevu:

Primalac: Univerzitet u Sarajevu

Račun broj: 3383202250621169

Svrha uplate: Uplata za upisni materijal

(Uplatnicu donijeti u Studentsku službu da se preuzme upisni materijal i indeks)

5. Dvije iste fotografije (formata 4x6 cm)

6. Ljekarsko uvjerenje (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu)

7. Potvrda o prijavi boravka u BiH (odnosi se samo na strane državljane)

8. Ugovori o učenju na matičnoj instituciji u dva primjerka

9. Dokaz o uplati upisnine

 

- Kandidati koji su primljeni na redovni studij, troškove studija snosi osnivač, su dužni uplatiti iznos od 130,00 KM na transakcijski račun Fakulteta (način uplate nalazi se u prilogu)

- Kandidati koji su primljeni na redovni studij, studenti participiraju u troškovima studija, su dužni uplatiti iznos od 2.000,00 KM na transakcijski račun Fakulteta (način uplate nalazi se u prilogu)

10. Dokaz o uplati za ispitne košuljice

- Uplatu u iznosu od 10,00 KM za ispitne košuljice treba platiti na transakcijski račun Fakulteta (način uplate nalazi se u prilogu)

11. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe (Fakultet)

- Uplatu u iznosu od 10,00 KM za pristup Informacionom sistemu Studentske službe Univerziteta u Sarajevu (ISSS) na transakcijski račun Fakulteta (način uplate nalazi se u prilogu)

12. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe (UTIC)

- Uplatu u iznosu od 10,00 KM za pristup Informacionom sistemu Studentske službe Univerziteta u Sarajevu (ISSS) na transakcijski račun Univerzitetskog teleinformatičkog centra (UTIC):

Primalac: Univerzitetski teleinformatički centar (UTIC) Sarajevo

Račun broj: 3383202250621169

Svrha uplate: Uplata za ISSS

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba