Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Poništenje Javnog konkursa za upis studenata na Treći ciklus studija na ETF-Sarajevo

17.10.17 09:40   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Studenti, Nastava, Postdiplomski studij   *  

 Poništava se Javni konkurs za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini, raspisan na osnovu Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu broj: 01-2148/17 od 05.06.2017. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-4525/17 od 27.06.2017. godine.

 

Obavijest o raspisivanju Javnog konkursa je objavljena u Oslobođenju, Dnevnom avazu i Dnevnom listu dana 22. augusta, a tekst Javnog konkursa je objavljen na web stranici i oglasnim pločama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu dana 25. augusta 2017. godine.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba