Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije - mr Nermin Goran

03.11.17 13:03   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti   *  

 U skladu sa članom 41. stav (3) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije.

 

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija mr Nermin Goran, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije, pod naslovom "Modeliranje utjecaja parametara nižih slojeva OSI/ISO modela na kvalitet iskustva korisnika prilikom isporuke multimedijalnih servisa u nepokretnoj pristupnoj mreži", dana 16. novembra 2017. godine (četvrtak), s početkom u 11,30 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (sala 0-13 - prizemlje).

 

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije će se održati pred Komisijom za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

1. Dr Mirko Škrbić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Telekomunikacije", predsjednik,

2. Dr Mesud Hadžialić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Telekomunikacije", član i mentor,

3. Dr Adnan Huremović, docent Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Komunikacijske tehnologije", član.

 

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba