Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o direktnom sporazumu

07.11.17 17:50   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 02-1-614/15 od 04.02.2015. godine), D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n i o je

 

Odluku o direktnom sporazumu

 

Zaključuje se direktni sporazum sa ponuđačem Media Biro d.o.o. Sarajevo sa sjedištem na adresi Hamdije Čemerlića br. 35, ID broj: 4201578870008, za pružanje usluga izrade promotivnog materijala za konferencije ''ICAT 2017'', za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, kako slijedi:

- pamučni ceker sa štampom loga, 73 komada

- blok 16,5x12,0 cm, 50 listova, 76 komada

- hemijska olovka sa UV štampom loga, 73 komada

- bedž 37 mm sa štampom loga, 146 komada

- USB ID 8 GB kartica sa UV stampom, 73 komada

- roll up mahanizam sa štampom, 1 komad

- roll up mahanizam sa štampom, 106 komada

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba