Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o direktnom sporazumu

07.11.17 17:53   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 02-1-614/15 od 04.02.2015. godine), D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n i o je

 

Odluku o direktnom sporazumu

 

Zaključuje se direktni sporazum sa ponuđačem EUROPA D.D. Sarajevo sa sjedištem na adresi Vladislava Skarića br. 5, ID broj: 4200375800008, P.J. Hotel Holiday ul. Zmaja od Bosne br. 4., za pružanje usluga smještaja i ugostiteljskih usluga za učesnike konferencije ''ICAT 2017'' u periodu od tri dana trajanja konferencije, za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, kako slijedi:

- ručak na bazi švedskog stola, piće uz ručak i kafe pauze za 100 (stotinu) učesnika konferencije,

- smještaj za 3 (tri) učesnika konferencije.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba