Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije - Adis Hamzić

09.11.17 08:48   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti   *  

 Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Adis Hamzić, magistar geodezije - diplomirani inženjer geodezije, prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom "Modeliranje višestepenog kaskadnog prediktora pomaka sastavnih elemenata u deformacionoj analizi velikih objekata na bazi vremenskih serija uticajnih faktora".

 

Prezentacija će se održati 20. novembra 2017. godine (ponedjeljak), s početkom u 13,30 sati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (sala S1 - prizemlje).

 

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba