Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o direktnom sporazumu

04.01.18 07:39   *   Starost poruke: 340 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 02-1-614/15 od 04.02.2015. godine), Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, donio je

 

Odluku o direktnom sporazumu

 

Zaključuju se direktni sporazum sa ponuđačem SparkFun - registarski broj: 1-303-284-0979, sa sjedištem u SAD na adresi 6333 Dry Creek Parkway, Niwot, CO 80503, o nabavci elekroničkih komponenti za potrebe realizacije projekta na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

 

---

Odluku broj: 02-4831/17 od 27.12.2017. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba