Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o direktnom sporazumu

18.07.18 07:27   *   Starost poruke: 118 days   *   Kategorija: Javne nabavke   *  

 



Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 02-1-614/15 od 04.02.2015. godine), D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n i o je

 

 

Odluku o direktnom sporazumu

 

Zaključuje se direktni sporazum sa ponuđačem „DIGILENT“ Inc., adresa: 1300 NE Ct Pullman, Washington, ID broj: 91-2038665, za nabavku razvojne ploče za potrebe opremanja laboratorije za softverski definisane mreže na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

 

 

---

Odluku Broj: 12-2709/18 od Dana: 12.07.2018. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

 


Files:
digilent.pdf



Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba