Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odbrana doktorske disertacije - mr Mirza Hamza

04.04.19 08:16   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti   *  

 UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

Obavještenje

 

mr Mirza Hamza

branit će doktorsku disertaciju pod naslovom

 

"Prilog višeslojnom modeliranju i predikciji performansi realnih vremenski disperzivnih radiokanala sistema četvrte generacije"

 

17. maja 2019. godine (petak)

s početkom u 12:30 sati

 

 

u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

sala S1 - prizemlje

 

Pristup odbrani je slobodan.

 

Doktorska disertacija se može pregledati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 sati.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba