Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

08.05.19 13:07   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1) i (3), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javne nabavke (br: 12-1633/18 od 25.04.2018. godine) i člana 108. Statuta Univerziteta u Sarajevu, D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, donio je

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Ugovorni organ (Elektrotehnički fakultet u Sarajevu), prihvata preporuku Komisije (br:12-1864/19 od 30.04.2019. godine) za izbor najpovoljnije ponude za pružanje usluga fizičke zaštite objekata za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2019. godine (JRN 79713000-5), koja se provodi u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14), a na osnovu Odluke br: 12-1077/19 od 11.03.2019. godine, te je kao ponuđač izabrana Agencija za tehničku i fizičku zaštitu „Middle point electronics“ d.o.o. Sarajevo, jer je ponudila najnižu cijenu prihvatljive ponude – 20.600,00 KM bez PDV-a.

 

---

Odluku broj: 12-1911/19 od 07.05.2019. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba