Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini

26.07.19 10:52   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Upis i prijem, Opšta obavještenja, Konkursi   *  

 Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini

 

PRIJAVA SE VRŠI OD

 

26. 08. 2019. − 13. 09. 2019. godine (10:00 − 13:00h)

 

Prijemni ispit iz matematike za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini, održaće se 16. 09. 2019. godine u 10:00 sati u prostorijama Fakulteta, Kampus Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo.

 

Troškovi za polaganje prijemnog ispita iznose 40,00 KM. Uputstvo za uplatu možete naći u prilogu ovog obavještenja.

 

Svi kandidati dužni su popuniti aplikaciju za prijavu koja je dostupna putem linka

 

zamger-upis.etf.unsa.ba/etf-prijemni-1.0.2

 

Nakon izvršene uplate i popunjene aplikacije, kandidati uz predočenje uplatnice na šalteru Studentske službe fakulteta prilažu original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

− Prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija/prvu godinu stručnog studija sa podacima kandidata i izjavom o izboru odsjeka i vrste studija, te izjavom o upoznatosti sa pravilima za polaganje prijemnog ispita (Prijava na Konkurs za upis sa izjavom nalazi se u prilogu obavještenja);

− Svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u toku);

− Diplomu o završenoj srednjoj školi;

− Izvod iz matične knjige rođenih;

− Uvjerenje o državljanstvu;

− Uvjerenje nadležnog ministarstva/općine o priznavanju prava za djecu šehida, poginulih boraca, djecu ratnih vojnih invalida, djecu dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, djecu bez oba roditelja, ne starije od 6 mjeseci;

− Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

Nakon završenog prvog upisnog roka, ostalo je nepopunjenih mjesta po studijskim programima, kako slijedi:

 

 

Program (Odsjek)

 

 

Redovni studij –
troškove studija snosi osnivač

 

 

Redovni studij –
troškove studija snose sami studenti

 

 

UKUPNO

 

 

AE

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

EE

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

RI

 

 

 

 

 

15

 

 

15

 

 

TK

 

 

5

 

 

35

 

 

40

 

 

RS

 

 

 

 

 

38

 

 

38

 

 

UKUPNO

 

 

5

 

 

146

 

 

151

 

 

 

NAPOMENA:

 

Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe, jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podići na revers!

 

Molimo kandidate da obrate pažnju i na ostalu dokumentaciju u prilogu.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba