Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Erasmus+ Univerzitet u Klagenfurtu (poziv za studente)

25.10.19 06:37   *   Starost poruke: 250 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Studenti   *  

 POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za boravak jednog studenta u trajanju od četiri (4) mjeseca u akademskoj 2019/2020. na Univerzitetu u Klagenfurtu. Više informacija o samoj ustanovi i Erasmus + programu u okviru iste se mogu dobiti iz dokumenta u prilogu.

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti dostupne su sljedeće oblasti: Information and Communication Technologies - ICTs (ISCED code 0610), Engineering and engineering trades (ISCED code 0710), Electronics and automation (ISCED code 0714).

 

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija.

 

IZNOS STIPENDIJE:

- mjesečna naknada od 850,00 EUR,

- putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR,

- osiguranje nije obuhvaćeno ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

 

 

PRIJAVA:

Način prijavljivanja i popunjavanja dokumenata je objašnjen na stranici www.erasmus-unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/. Potrebno je prikupiti traženu dokumentaciju, a određeni dokumenti trebaju biti ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon pripreme dokumentacije, svu traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti putem e-maila na adresu tuzunovic@etf.unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. Nominacijsko pismo – popunjeno u koordinaciji s prodekanom i potpisano od strane dekana

2. Erasmus+ ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana

3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil

4. Dokument koji potvrđuje poznavanje njemačkog (minimalno B1) ili engleskog jezika (minimalno B2)

5. CV (Europass form)

6. Skenirana stranica pasoša

 

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći na sljedećem linku: www.erasmus-unsa.ba/dokumentacija/

 

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren do 10.11.2019.

 

NAPOMENE:

- Svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku;

- Samo kompletna online prijava će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);

- Poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

 

POSTUPAK ODABIRA:

- Odobrene prijave će biti poslane partnerskom univerzitetu kao nominacije. Partnerski univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba