Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o direktnom sporazumu

11.12.19 13:32   *   Starost poruke: 285 days   *   Kategorija: Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 108. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 02-1-614/15 od 04.02.2015. godine), D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n i o je

 

Odluku o direktnom sporazumu

 

Zaključuje se direktni sporazum sa ponuđačem "Penny plus" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4202313270005, sa sjedištem u Vogošći, na adresi Igmanska b.b., za nabavku novogodišnjih paketića i organizaciju zabavnog programa za djecu, za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, kako slijedi:

- 43 komada poklon bonova za igračke i slatkiše u vrijednosti od po 70 KM, u iznosu od 2.572,65 KM bez PDV-a i

- dvosatni zabavni program u igraoni Ponuđača u iznosu od 427,35 KM bez PDV-a.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba