Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

HP Technology for teaching grant for 2008

26.01.09 07:30   *   Starost poruke: 10 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Nagrade, Studenti   *  

 Naš fakultet je dobitnik prestižnog granta kojeg dodjeljuje Kompanija Hewlett-Packard pod nazivom "Technology for teaching grant for 2008" koji uključuje mobilnu laboratoriju sa 21 HP PC tabletima i PC Server računarom za implementaciju mobilnih i cloud computing serverskih aplikacija u okviru predavanja i lab vježbi na kursevima I i II ciklusa Bolonjskog studija.

Više o vome se može naći na web sajtu projekta na linku: hp.etf.unsa.ba

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba