Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Revidirane konačne rang liste za upis na Drugi ciklus studija na ETF-Sarajevo

Wednesday 28. of October 2020

Revidirane konačne rang liste za upis na Drugi ciklus studija na ETF-Sarajevo

Upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini

Monday 19. of October 2020

Upis počinje od 20.10.2020. godine i traje do 26.10.2020. godine.

 

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi originale uploadovanih dokumenata i izvrši upis, u suprotnom smatra se da je...

Konačne rang liste za upis na prvu godinu drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Monday 19. of October 2020

Konačne rang liste za upis na prvu godinu drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Preliminarne rang liste za upis u I godinu II ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu

Thursday 15. of October 2020

Preliminarne rang liste za upis u I godinu II ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

 

Žalbe na preliminarne rang-liste kandidati mogu uputiti u skladu sa tekstom Konkursa.

Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu donesene na 23. vanrednoj sjednici održanoj 09. 10. 2020. godine

Tuesday 13. of October 2020

Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu donesene na 23. vanrednoj sjednici održanoj 09. 10. 2020. godine, kako slijedi:

- Odluka broj: 01-22-2/20 sa Instrukcijom broj: 01-22-3/20 i obrascem zahtjeva,

- Odluka broj: 01-22-4/20.

Rezultati prijemnog ispita za upis na studijske programe drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Thursday 08. of October 2020

Objavljeni su Rezultati prijemnog ispita za upis na studijske programe drugog ciklusa studija:

- Automatika i elektronika,

- Elektroenergetika,

- Računarstvo i informatika i

- Telekomunikacije

na Elektrotehničkom fakultetu...

Uputstvo za polaganje prijemnog ispita za upis na studijske programe drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Monday 05. of October 2020

Polaganje prijemnog ispita za upis na studijske programe drugog ciklusa (Automatika i elektronika, Elektroenergetika, Računarstvo i informatika, Telekomunikacije) studija na ETF-Sarajevo biće omogućeno putem online platforme koja...

Poslovnik o radu Komisije za provođenje procedure javnog oglasa za izbor kandidata na upražnjeno radno mjesto Spremačica - pomoćni radnik

Monday 28. of September 2020

Na osnovu člana 8, 11. i 12. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama...

Upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2020/2021. godini - drugi prijavni rok

Wednesday 23. of September 2020

Upis počinje od 23.09.2020. godine i traje do 01.10.2020. godine.

 

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi originale uploadovanih dokumenata i izvrši upis, u suprotnom smatra se da je...

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Računarstvo i informatika"

Friday 18. of September 2020

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor...

Displaying results 1 to 10 out of 568

1

2

3

4

5

6

7

Next >Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba