Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Konačne rang-liste za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Friday 02. of October 2015

Na osnovu čl. 76. st. (3) i (4) i 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), čl. 92. stav (2) i 133. stav (6) Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke o...

Preliminarne rang-liste kandidata za upis u prvu godinu Drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Tuesday 29. of September 2015

Objavljene su preliminarne rang-liste kandidata za upis u prvu godinu Drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo, a nakon prijemnog ispita koji je održan 28.09.2015. godine.

 

Na rang-liste kandidati mogu uložiti prigovor u roku od...

Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita za upis u prvu godinu Drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo u akademskoj 2015/2016 godini

Monday 28. of September 2015

Objavljen je Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita za upis u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016 godini.

 

Spisak možete preuzeti kao prilog ovog...

Prijemni ispit za upis u Drugi ciklus studija na ETF-Sarajevo

Sunday 27. of September 2015

Ispit će se održati 28.9.2015. godine, u 10,00 u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, Kampus Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo.

Kandidati za polaganje kvalifikacionog ispita treba da dođu u...

Upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija

Friday 11. of September 2015

Drugi upisni rok u prvu godinu prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u 2015/16 akademskoj godini

Za kandidate koji su stekli uslove za upis na prvom konkursnom roku (prijemni ispit 06.07.2015. godine) i...

Konačne rang-liste kandidata po naknadnom konkursu za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u studijskoj 2015/2016. godini

Friday 11. of September 2015

Na osnovu člana 76. st. (4) i (5) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 133. st. (5) i (6) Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke o kriterijima i mjerilima...

Odluka o direktnom sporazumu

Thursday 10. of September 2015

Na osnovu člana 111. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 42/13 - prečišćeni tekst i broj 13/15), člana 95. i 177. stav (1) Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama BiH...

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija

Wednesday 09. of September 2015

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2015/16. godini treba priložiti:

 

- zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek na koji se konkuriše

-...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini

Friday 04. of September 2015

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini koji se organizira na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: organizacione jedinice).

 

Prijave na...

Preliminarne rang-liste kandidata po naknadnom konkursu za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija u studijskoj 2015/2016. godini

Thursday 03. of September 2015

Na osnovu člana 76. st. (2) i (3) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 133. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke o kriterijima i mjerilima za...

Displaying results 61 to 70 out of 336

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba