Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija

Friday 11. of September 2015

Drugi upisni rok u prvu godinu prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u 2015/16 akademskoj godini

Za kandidate koji su stekli uslove za upis na prvom konkursnom roku (prijemni ispit 06.07.2015. godine) i...

Konačne rang-liste kandidata po naknadnom konkursu za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u studijskoj 2015/2016. godini

Friday 11. of September 2015

Na osnovu člana 76. st. (4) i (5) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 133. st. (5) i (6) Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke o kriterijima i mjerilima...

Odluka o direktnom sporazumu

Thursday 10. of September 2015

Na osnovu člana 111. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 42/13 - prečišćeni tekst i broj 13/15), člana 95. i 177. stav (1) Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama BiH...

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija

Wednesday 09. of September 2015

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2015/16. godini treba priložiti:

 

- zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek na koji se konkuriše

-...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini

Friday 04. of September 2015

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini koji se organizira na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: organizacione jedinice).

 

Prijave na...

Preliminarne rang-liste kandidata po naknadnom konkursu za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija u studijskoj 2015/2016. godini

Thursday 03. of September 2015

Na osnovu člana 76. st. (2) i (3) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 133. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke o kriterijima i mjerilima za...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2015/2016 godini

Thursday 03. of September 2015

U skladu sa članom 74. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13), obavještavamo vas da će Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Univerzitetu u...

Spisak kandidata za prijemni ispit koji će se održati 02.09.2015. godine, za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016 godini

Tuesday 01. of September 2015

Objavljeni su Spiskovi kandidata za prijemni ispit koji će se održati 02.09.2015. godine u 10:00 sati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, a za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na...

JAVNI KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ

Tuesday 01. of September 2015

Na osnovu čl. 74. i 78. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), čl. 116. i 135. Statuta Univerziteta u Sarajevu, čl. 23. do 30. Pravila studiranja za treći ciklus...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Monday 31. of August 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

KONKURS za izbor akademskog osoblja

 

1. NA ODSJEKU ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

1.1. u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Računarstvo i...

Displaying results 61 to 70 out of 332

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba