Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Predavanje Prof.Dr Mladena Kezunovića: "Flexible load: why, when and how"

Tuesday 05. of April 2016

 

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu ima čast pozvati zainteresovane studente, akademsko osoblje, te za ostale zainteresovane (naručito inžinjere iz privrede) na predavanje Prof.Dr Mladena Kezunovića pod...

Provođenje studentskih anketa za neparni semestar akademske 2014/2015 godine

Tuesday 03. of February 2015

U cilju što uspješnije organizacije i provođenja studentske ankete za zimski semestar akademske 2014./2015. godine obavještavamo vas da će se anketa moći popunjavati u periodu od 03.02.2015. do 23.02.2015. godine. Anketa će se...

JAVNI KONKURS za izbor DEKANA Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za mandatni period 2015 - 2019

Saturday 10. of January 2015

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13), čl. 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Nastavnonaučnog vijeća Elektrotehničkog fakulteta u...

Svečana promocija diplomanata na UNSA

Tuesday 28. of October 2014

Svečana promocija održat će se u subotu 08.novembra 2014. godine u dvorani "Mirza Delibašić" (Sklenderija, Sarajevo) sa početkom u 11,00 sati.

 

Na ovoj svečanoj promociji promovirat će se studenti koji su završili studij u...

Kantonalno takmičenje iz Informatike za učenike srednjih škola u Kantonu Sarajevo

Friday 11. of April 2014

Kantonalno takmičenje iz Informatike za srednje škole u školskoj 2013/2014. godini će se održati u subotu 12.4.2014. godine, sa početkom u 8:30 na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Organizator takmičenja je Prosvjetno...

Akreditacija studijskih programa

Saturday 06. of July 2013

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu je, putem ovlaštenog predstavnika njemačke agencije za akreditaciju ASIIN, obavješten da je zvanična Komsija za akreditaciju Agencije produžila akreditaciju svih studijskih programa Prvog...

Internacionalni idejni konkurs za učenike i studente "Ulaz bez prepreka u železničke vagone"

Wednesday 20. of January 2010

Internacionalni konzorcijum PubTrans4All organizuje internacionalni idejni konkurs na temu „Ulaz u železničke vagone bez prepreka“. Ovaj konkurs je namenjen svima do 35 godina starosti, posebno učenicima srednjih stručnih...

HP Technology for teaching grant for 2008

Monday 26. of January 2009

Naš fakultet je dobitnik prestižnog granta kojeg dodjeljuje Kompanija Hewlett-Packard pod nazivom "Technology for teaching grant for 2008" koji uključuje mobilnu laboratoriju sa 21 HP PC tabletima i PC Server računarom za...

Internship Programme of the German Business

Friday 03. of October 2008

Internship Programme of the German Business

 

Within the framework of the Internship Programme of the German Business, young graduates and students from the Western Balkans absolve three to six months long internships in leading...

"Medalja Milan Vidmar" uručena Redovnom profesoru ETF-Sarajevo dr. Salihu Sadoviću

Wednesday 09. of July 2008

Povodom obilježavanja šezdesetogodišnjice Elektroenergetskog istraživačkog instituta "Milan Vidmar", Ljubljana, R. Slovenija, Redovnom profesoru našeg Fakulteta, dr. Salihu Sadoviću, dipl.ing.el, je svečano uručena "Medalja Milan...

Displaying results 1 to 10 out of 17

1

2

Next >Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba