Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Novi email server

Thursday 02. of February 2006

Gotove pripreme za puštanje u rad novog e-mail servera

Novi web ETFa

Thursday 05. of January 2006

Dobro došli na novi web Elektrotehničkog fakulteta Sarajevo! Kliknite na link [Detaljnije] da dobijete više informacija i uputstva za upotrebu.

Displaying results 51 to 52 out of 52

< Previous

1

2

3

4

5

6Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba