Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Sunday 18. of December 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

1.1. u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Automatika i...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Saturday 17. of December 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

1.1. u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Računarstvo i...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Friday 16. of December 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

1.1. u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Automatika i...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Friday 16. of December 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA TELEKOMUNIKACIJE

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni profesor za...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Thursday 15. of December 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

raspisuje

 

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

 

1. ODSJEK ZA ELEKTROENERGETIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni...

Odluka o direktnom sporazumu

Wednesday 14. of December 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Konačna rang-lista kandidata za upis na treći ciklus studija - doktorski studij u studijskoj 2016/2017. godini na ETF-Sarajevo

Tuesday 13. of December 2016

Usvojena je Konačna rang-lista kandidata za upis na treći ciklus studija - doktorski studij u studijskoj 2016/2017. godini na ETF-Sarajevo.

 

Rang-listu kandidata možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Odbrana / prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije (projekta) - Dejan Bešlija

Friday 09. of December 2016

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Dejan Bešlija, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom "Istraživanje porasta...

Odbrana / prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije (projekta) - Amer Smajkić

Friday 09. of December 2016

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Amer Smajkić, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom "Univerzalni algoritam...

Odbrana doktorske disertacije

Thursday 08. of December 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

Obavještava

 

da će

 

13. januara 2017. godine (petak), sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Odluka o direktnom sporazumu

Wednesday 07. of December 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Preliminarna rang-lista kandidata prijavljenih i primjeljnih kandidata za upis na treći ciklus studija - doktorski studij na ETF-Sarajevo

Monday 05. of December 2016

Objavljena je Preliminarna rang-lista kandidata prijavljenih i primjeljnih kandidata za upis na treći ciklus studija - doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017 godini

 

Rang-listu možete...

Pripremna nastava iz Matematike 2, za studente AB-studija

Monday 28. of November 2016

Pripremna nastava iz Matematike 2, za studente AB-studija, biti organizirana u sljedećim terminima:

- 5. 12. 2016.,

- 6. 12. 2016.,

- 7. 12. 2016.,

- 8. 12. 2016. i

- 12. 12. 2016.

 

Svi termini su u vremenu od 17 do 19...

Stavljanje na uvid javnosti doktorske disertacije Adnana Mujezinovića, me-dipl.ing.el.

Tuesday 22. of November 2016

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu obavještava da se korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije, studenta trećeg ciklusa...

Odluka o direktnom sporazumu

Friday 18. of November 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Wednesday 16. of November 2016

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH br. JN2-03-07-1-1038-7/16 od 03.11.2016. godine i člana...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Monday 14. of November 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

 

1. ODSJEK ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni...

Odluka o direktnom sporazumu

Thursday 10. of November 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Prezentacija prijedloga tebe doktorske disertacije mr Omera Hadžića

Thursday 10. of November 2016

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr Omer Hadžić prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom "Tržišni rizici uravnoteženja elektroenergetskog sistema uzimajući u obzir f-P...

Fotografije sa Svečane promocije i dodjele diploma koja je održana 05.11.2016. godine

Tuesday 08. of November 2016

Svečane promocije i dodjele diploma koja je održana 05.11.2016. godine, u dvorani "Juan Antonio Samaranch" u Sarajevu možete pogeledati (i preuzeti) preko Facebook stranice ETF-Sarajevo , a za direktan pristup albumu možete...

Displaying results 41 to 60 out of 1676

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  14:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba