Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Preliminarne rang-liste kandidata za upis u prvu godinu Drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Monday 03. of October 2016

Objavljene su Preliminarne rang-liste kandidata za upis u prvu godinu Drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo.

 

Rang-liste možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Početak nastave u akademskoj 2016/2017 godine

Monday 03. of October 2016

Nastava na svim godinama prvog i drugog ciklusa studija počinje 3.10.2016. prema važećem rasporedu.

 

Upozoravaju se studenti da je evidentiranje studenata prisustvu svim oblicima nastave obavezno.

Upis u sve semsetre CCNA kursa

Monday 03. of October 2016

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

objavljuje

 

Upis u sve semestre CCNA kursa

 

Za prijavu je potrebno uplatiti:

 

250 KM za studente ETF-a i

500 KM za ostale polaznike

 

na žiro račun ETF-a br.:

 

1610000003210032

 

sa...

Spisak studenata prve godine Prvog ciklusa studija po linijama i grupama

Friday 30. of September 2016

Formiran je spisak studenata prve godine Prvog ciklusa studija po linijama i grupama za tutorijale i laboratorijske vježbe.

 

Mole se brucoši da obrate pažnju na termine izvođenja nastave po linijama za predavanja te grupama za...

Odluka o primjeni i realizaciji izmijenjenog Nastavnog plana i programa prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini

Friday 30. of September 2016

Na osnovu čl. 42. stav (1), 43. st. (1) i (2) i 124. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa Odlukama Vijeća...

Odluka o pohađanju nastave i polaganja nastavnih predmeta iz naredne studijske godine za studente koji više puta obnavljaju istu godinu studija

Friday 30. of September 2016

Na osnovu čl. 60. stav (3) i 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i prijedloga prodekana za nastavu...

Produženje roka za upis

Monday 26. of September 2016

Obavještavaju se studenti da je upis u akademsku 2016./2017. produžen do 30.09.2016. godine.

Obavijest studentima Ante-bolonja studija koji nisu položili ispite iz predemta Digitalni telekomunikacioni sistemi 1 i Digitalni telekomunikacioni sistemi 2

Friday 23. of September 2016

Pozivaju se studenti AB programa studiranja koji nisu položili DTS1 i/ili DTS2 da se jave na e-mail adresu anela_bs@yahoo.com radi formiranja spiska studenata koji nisu polozili pomenute ispite."

Poziv na predavanje - "Advanced Concepts of Public Safety and Security"

Wednesday 21. of September 2016

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu u suradnji sa EMC d.o.o. ima čast pozvati zainteresirane studente, akademsko osoblje, te ostale zainteresovane članove na predavanje g. Yilmaza Halaca pod nazivom:

 

"Advanced...

Raspored nastave u neparnom semestru akademske 2016/2017 godine

Monday 19. of September 2016

Raspored nastave možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Obavijest studentima Ante-bolonja studija koji nisu položili ispite iz predemta Digitalni telekomunikacioni sistemi 1 i Digitalni telekomunikacioni sistemi 2

Friday 16. of September 2016

Sastanak sa studentima AB studija koji nisu položili ispite iz nastavnih predmeta: Digitalni telekomunikacioni sistemi I i Digitalni telekomunikacioni sistemi II će se održati u utorak, 20.09.2016. godine u 11 sati.

 

Tema...

Odbrana doktorske disertacije mr Pamele Njemčević

Thursday 15. of September 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

Obavještava

 

da će

 

17. oktobra 2016. godine (ponedjeljak), sa početkom u 13,30 sati, u prostorijama Elektrotehničkog...

Odluka o pravu studenata koji obnavljaju studijsku godinu da pohađaju nastavu i polažu nastavne predmete iz naredne studijske godine

Thursday 08. of September 2016

Na osnovu čl. 60. stav (3) i 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i prijedloga prodekana za nastavu...

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija

Thursday 08. of September 2016

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini treba priložiti:

 

- zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek na koji se konkuriše

-...

Rokovi za odbranu završnih radova Prvog i Drugog ciklusa studija

Thursday 08. of September 2016

Završni radovi na prvom i drugom ciklusu studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu mogu se braniti do 30.09.2016. godine.

Promjena odsjeka za studente Prvog ciklusa studija

Thursday 08. of September 2016

Na osnovu Odluke broj: 04-1-1817/16 od 09.05.2016. godine studenti Prvog ciklusa studija mogu jedanput u toku studija promijeniti odsjek studija.

Promjena odsjeka studija može se izvršiti nakon završetka prvog semestra studija,...

Upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija (ponovci), drugu i treću godinu Prvog ciklusa studija

Thursday 08. of September 2016

Za ponovni upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija, drugu i treću godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini potrebno je predati sljedeća dokumenta:

  

1. Upisni list,...

Upis studenata u drugu godinu Drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini

Thursday 08. of September 2016

Za upis u drugu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini potrebno je dostaviti:

 

- Upisni list, semestralni list, 2 ŠV obrasca i index-upisnicu (sa prikupljenim...

Ponovni upis u drugu godinu Drugog ciklusa studija za studente upisane na ekvivalenciju zvanja

Thursday 08. of September 2016

Za ponovni upis u drugu godinu drugog ciklusa studija za studente upisane na ekvivalenciju zvanja na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini potrebno je predati sljedeća dokumenta:

 

1.Upisni list,...

Evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini

Thursday 08. of September 2016

Za evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta (za studente po antebolonja sistemu studija) potrebno predati sljedeća dokumenta:

 

1. Indeks,

2. Semestralni list,

3. Studenti za evidentiranje po isteku statusa...

Displaying results 81 to 100 out of 1676

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  14:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba