Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije mr Sakiba Jusića pod naslovom: "Balansiranje opterećenja u inteligentnoj elektroenergetskoj distibutivnoj niskonaponskoj mreži sa značajnom penetracijom fotonaponskih elektrana"

Thursday 08. of September 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

 

Obavještava

 

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr Sakib Jusić, prezentirat će prijedlog teme doktorske...

Odluka od direktnom sporazumu

Thursday 08. of September 2016

Na osnovu člana 111. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 42/13 - prečiščeni tekst i br. 13/15), člana 95. i 177. stav (1) Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne...

Odbrana magistarskog rada

Thursday 08. of September 2016

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

 

Obavještava

 

da će

 

11. oktobra 2016. godine (utorak), sa početkom u 13,30 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (sala S1 -...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini

Friday 02. of September 2016

Na osnovu člana 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15) i Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu,...

Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 br. 02-1-2377/16 od 21.06.2016. godine

Thursday 01. of September 2016

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH br. JN2-03-07-1-705-7/16 od 14.07.2016. godine i člana...

Javni Konkurs za upis studenata na III (Treći) ciklus studija - Doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini

Thursday 01. of September 2016

Na osnovu čl. 74. i 78. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), čl. 116. i 135. Statuta Univerziteta u Sarajevu, čl. 23. do 30. Pravila studiranja za treći ciklus...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Tuesday 30. of August 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni...

Odluka o načinu plaćanja participacije za troškove studija na ETF-Sarajevo

Thursday 21. of July 2016

Na osnovu člana 125. Zakona o viskom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu i tačke III Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju...

Upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija

Wednesday 20. of July 2016

Upis počinje od 15.07.2016. godine i traje do 22.07.2016. godine

 

Dokumentacija za upis se predaje na šalteru Studentska službe od 09:00 – 15:00 h

 

 

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS:

 

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za...

Odbrana magistarskog rada

Tuesday 19. of July 2016

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

 

Obavještava

 

da će

 

06. septembra 2016. godine (utorak), sa početkom u 13,30 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, sala S1 -...

Odbrana magistarskog rada

Tuesday 19. of July 2016

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

 

Obavještava

 

da će

 

01. septembra 2016. godine (četvrtak), sa početkom u 13,30 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, sala S1...

Odbrana magistarskog rada

Tuesday 19. of July 2016

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

 

Obavještava

 

da će

 

01. septembra 2016. godine (četvrtak), sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, sala S1...

Konačna rang-lista kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo u akademskoj 2016/2017 godini

Thursday 14. of July 2016

Objavljena je Konačna rang-lista kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu u akademskoj 2016/2017 godini.

Ispit iz Matematike 1 za studente koji studiraju po sistemu AB

Wednesday 13. of July 2016

Ispit iz Matematike 1 za studente koji studiraju po AB sistemu će se održati u petak (15.7.2016.) sa početkom u 16,00 sati u sali S5.

Preliminarne rang-liste kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Saturday 09. of July 2016

Objavljene su Preliminarne rang-liste kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo, a nakon održanog kvalifikacionog ispita 08.07.2016.godine.

 

Rang-liste, kao i prateće odluke Vijeća ETF-Sarajevo...

Rješenja zadataka sa kvalifikacionog ispita za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo održanog 08.07.2016. godine

Friday 08. of July 2016

Objavljena su rješenja zadataka sa kvalifikacionog ispita za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo u akademskoj 2016/2017 godini održanog 08.07.2016. godine.

 

Rješenja možete preuzeti kao prilog ovog...

Spisak kandidata za polaganje kvalifikacionog ispita 08.07.2016. godine za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo u akademskoj 2016/2017 godini

Thursday 07. of July 2016

Objavljen je Spisak kandidata za polaganje kvalifikacionog ispita 08.07.2016. godine za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevu u akademskoj 2016/2017 godini.

 

Spisak kandidata (ujedno i raspored kandidata po...

Odluka o održavanju dodatnog ispitnog roka

Wednesday 06. of July 2016

Na osnovu člana 125. Zakona o visokom obrazovanju ("SluZbene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15) i člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu,

dobio...

Rezultati zadataka s Probnog prijemnog ispita u akademskoj 2016/2017. godini

Thursday 30. of June 2016

Objavljeni su Rezultati zadataka s Probnog prijemnog ispita u akademskoj 2016/2017. godini održanog 27.06.2016. godine.

 

 

Odluka o direktnom sporazumu

Thursday 30. of June 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Displaying results 101 to 120 out of 1676

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  14:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba