Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Obavijest studentima Ante-bolonja studija koji nisu položili ispite iz predemta Digitalni telekomunikacioni sistemi 1 i Digitalni telekomunikacioni sistemi 2

Friday 16. of September 2016

Sastanak sa studentima AB studija koji nisu položili ispite iz nastavnih predmeta: Digitalni telekomunikacioni sistemi I i Digitalni telekomunikacioni sistemi II će se održati u utorak, 20.09.2016. godine u 11 sati.

 

Tema...

Odbrana doktorske disertacije mr Pamele Njemčević

Thursday 15. of September 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

Obavještava

 

da će

 

17. oktobra 2016. godine (ponedjeljak), sa početkom u 13,30 sati, u prostorijama Elektrotehničkog...

Odluka o pravu studenata koji obnavljaju studijsku godinu da pohađaju nastavu i polažu nastavne predmete iz naredne studijske godine

Thursday 08. of September 2016

Na osnovu čl. 60. stav (3) i 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i prijedloga prodekana za nastavu...

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija

Thursday 08. of September 2016

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini treba priložiti:

 

- zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek na koji se konkuriše

-...

Rokovi za odbranu završnih radova Prvog i Drugog ciklusa studija

Thursday 08. of September 2016

Završni radovi na prvom i drugom ciklusu studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu mogu se braniti do 30.09.2016. godine.

Promjena odsjeka za studente Prvog ciklusa studija

Thursday 08. of September 2016

Na osnovu Odluke broj: 04-1-1817/16 od 09.05.2016. godine studenti Prvog ciklusa studija mogu jedanput u toku studija promijeniti odsjek studija.

Promjena odsjeka studija može se izvršiti nakon završetka prvog semestra studija,...

Upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija (ponovci), drugu i treću godinu Prvog ciklusa studija

Thursday 08. of September 2016

Za ponovni upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija, drugu i treću godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini potrebno je predati sljedeća dokumenta:

  

1. Upisni list,...

Upis studenata u drugu godinu Drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini

Thursday 08. of September 2016

Za upis u drugu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini potrebno je dostaviti:

 

- Upisni list, semestralni list, 2 ŠV obrasca i index-upisnicu (sa prikupljenim...

Ponovni upis u drugu godinu Drugog ciklusa studija za studente upisane na ekvivalenciju zvanja

Thursday 08. of September 2016

Za ponovni upis u drugu godinu drugog ciklusa studija za studente upisane na ekvivalenciju zvanja na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini potrebno je predati sljedeća dokumenta:

 

1.Upisni list,...

Evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2016/17. godini

Thursday 08. of September 2016

Za evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta (za studente po antebolonja sistemu studija) potrebno predati sljedeća dokumenta:

 

1. Indeks,

2. Semestralni list,

3. Studenti za evidentiranje po isteku statusa...

Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije mr Sakiba Jusića pod naslovom: "Balansiranje opterećenja u inteligentnoj elektroenergetskoj distibutivnoj niskonaponskoj mreži sa značajnom penetracijom fotonaponskih elektrana"

Thursday 08. of September 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

 

Obavještava

 

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr Sakib Jusić, prezentirat će prijedlog teme doktorske...

Odluka od direktnom sporazumu

Thursday 08. of September 2016

Na osnovu člana 111. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 42/13 - prečiščeni tekst i br. 13/15), člana 95. i 177. stav (1) Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne...

Odbrana magistarskog rada

Thursday 08. of September 2016

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

 

Obavještava

 

da će

 

11. oktobra 2016. godine (utorak), sa početkom u 13,30 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (sala S1 -...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini

Friday 02. of September 2016

Na osnovu člana 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15) i Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu,...

Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 br. 02-1-2377/16 od 21.06.2016. godine

Thursday 01. of September 2016

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH br. JN2-03-07-1-705-7/16 od 14.07.2016. godine i člana...

Javni Konkurs za upis studenata na III (Treći) ciklus studija - Doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini

Thursday 01. of September 2016

Na osnovu čl. 74. i 78. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), čl. 116. i 135. Statuta Univerziteta u Sarajevu, čl. 23. do 30. Pravila studiranja za treći ciklus...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Tuesday 30. of August 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni...

Odluka o načinu plaćanja participacije za troškove studija na ETF-Sarajevo

Thursday 21. of July 2016

Na osnovu člana 125. Zakona o viskom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu i tačke III Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju...

Upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija

Wednesday 20. of July 2016

Upis počinje od 15.07.2016. godine i traje do 22.07.2016. godine

 

Dokumentacija za upis se predaje na šalteru Studentska službe od 09:00 – 15:00 h

 

 

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS:

 

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za...

Odbrana magistarskog rada

Tuesday 19. of July 2016

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

 

Obavještava

 

da će

 

06. septembra 2016. godine (utorak), sa početkom u 13,30 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, sala S1 -...

Displaying results 101 to 120 out of 1686

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  14:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba