Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Javni poziv za podnošenje prijava i angažman istraživača na projektu H2020 iMARECULTURE

Thursday 12. of January 2017

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu je postao partner Horizont 2020 projekta iMARECULTURE (www.imareculture.eu). Istraživači iz Sarajevo Graphics Group su pozvani u ovaj konzorcijum zbog svoje već priznate ekspertize...

Odbrana / prezentacija radne verzije doktorske disertacije (projekta) - mr Bruno Trstenjak

Tuesday 10. of January 2017

U skladu sa članom 41. stav (3) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije.

 

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija...

Odluka o direktnom sporazumu

Friday 06. of January 2017

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Odluka o direktnom sporazumu

Friday 06. of January 2017

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Odluka o direktnom sporazumu

Friday 06. of January 2017

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Odluka o direktnom sporazumu

Thursday 05. of January 2017

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Ponovni upis u odgovarajuću godinu trećeg ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Thursday 29. of December 2016

Za ponovni upis u odgovarajuću godinu trećeg ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini potrebno je dostaviti:

 

-Upisni list, semestralni list, 2 ŠV-20 obrasca (može se kupiti na...

Upis u drugu i treću godinu trećeg ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Thursday 29. of December 2016

Za upis u drugu i treću godinu III ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini potrebno je dostaviti:

 

- Upisni materijal: upisni list, semestralni list, 2 ŠV-20 obrasca (može se...

Upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Thursday 29. of December 2016

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata na III (treći) ciklusa studija-doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u...

Odluka o direktnom sporazumu

Tuesday 27. of December 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Ispiti iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2 (AB)

Tuesday 20. of December 2016

Ispit iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2 održati će se u idućim terminima:

-Matematika 1 (pismeni): 20. 12. u 17.00,

-Matematika 2 (pismeni): 21. 12. u 17.00,

-Matematika 1 (usmeni): 27. 12. u 17.00,

-Matematika 2...

Odluka o direktnom sporazumu

Tuesday 20. of December 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Odluka o organizaciji i toku studiranja na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu

Monday 19. of December 2016

Na osnovu čl. 48. stav (1) i 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 – prečišćeni tekst i 13/15), čl. 92. i 116. stav (3) Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 8. stav (7)...

Preporuka članovima komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije

Monday 19. of December 2016

Na osnovu člana 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 – prečišćeni tekst i 13/15), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i prijedloga prodekana za naučnoistraživački rad...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Sunday 18. of December 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

1.1. u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Automatika i...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Saturday 17. of December 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

1.1. u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Računarstvo i...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Friday 16. of December 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

1.1. u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Automatika i...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Friday 16. of December 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA TELEKOMUNIKACIJE

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni profesor za...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Thursday 15. of December 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

raspisuje

 

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

 

1. ODSJEK ZA ELEKTROENERGETIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni...

Odluka o direktnom sporazumu

Wednesday 14. of December 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Displaying results 121 to 140 out of 1770

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  14:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba