Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o obavezi primjene Izjave o autentičnosti radova

Monday 27. of June 2016

Na osnovu člana 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 92. stav (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu i prijedloga dekana Elektrotehničkog...

Instruktivna nastava iz Matematike 1 za predbolonjske studente

Saturday 25. of June 2016

Instruktivna nastava iz Matematike 1 za predbolonjske studente počinje u ponedjeljak, 27.6.2016. godine u 17,00 u sali S9.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija i integriranog studija (I i II ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini

Friday 24. of June 2016

Objavljen je Konkurs za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija i integriranog studija (I i II ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini.

 

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti na stranici...

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini

Friday 24. of June 2016

Prijemni ispit iz matematike za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini, održat će se 08.07.2016. godine u 10:00 sati, Kampus Univerziteta u...

Odluka o direktnom sporazumu

Friday 24. of June 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Wednesday 22. of June 2016

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), 70. stav (1), (3) i (6), 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Tuesday 21. of June 2016

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), 70. stav (1), (3) i (6), 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javne...

Odbrana magistarskog rada

Friday 17. of June 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

19. jula 2016. godine (utorak), sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Odluka o direktnom sporazumu

Thursday 16. of June 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Odbrana magistarskog rada

Sunday 12. of June 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

12. jula 2016. godine (utorak), sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Odbrana magistarskog rada

Sunday 12. of June 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

12. jula 2016. godine (utorak), sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Raspored pripremne nastave iz elementarne matematike zajedno sa rasporedom polaznika po grupama

Saturday 11. of June 2016

Formirani su Raspored pripremne nastave iz elementarne matematike zajedno sa rasporedom polaznika po grupama.

 

Oba rasporeda možete preuzeti kao priloge ovog obavještenja.

Odluka o direktnom sporazumu

Friday 10. of June 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Obavještenje za studente koji studiraju prema modelu ETF-AB (AnteBolonja)

Wednesday 01. of June 2016

Obavještavaju se studenti koji studiraju po AB sistemu a nisu položili Matematiku 1 i/ili Matematiku 2, da Fakultet namjerava organizirati pripremnu nastavu za pismeni dio ispita na dva navedena predmeta. Nastava se planira u...

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz matematike

Tuesday 24. of May 2016

Pripremna nastava iz ELEMENTARNE MATEMATIKE za kandidate koji namjeravaju polagati prijemni ispit iz Matematike, u cilju upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u...

LECTURE "REAL WORLD HAPTICS" BY PROF. KOUHEI OHNISHI FROM KEIO UNIVERSITY, JAPAN

Tuesday 24. of May 2016

In cooperation with Keio University (Japan) and Sabancı University (Turkey), we are announcing a possibility for student work in "real world haptics" (RWH) area. 

 

RWH allows: realization of safe human-machine interaction,...

Prezentacija američkih programa obrazovnih bilateralnih razmjena

Friday 20. of May 2016

U okviru redovne informativne kampanje predstavnici Američke ambasade i Ureda za odnose s javnošću prezentirat će ponudu američkih programa obrazovnih bilateralnih razmjena u petak 27. maja 2016. godine u 11:00 sati u Rektoratu...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Tuesday 17. of May 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni profesor za predmete "Inženjerska matematika 3",...

Odbrana magistarskog rada

Monday 16. of May 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

16. juna 2016. godine (četvrtak), sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Saturday 14. of May 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni...

Displaying results 121 to 140 out of 1676

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  14:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba