Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odbrana magistarskog rada

Tuesday 19. of July 2016

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

 

Obavještava

 

da će

 

01. septembra 2016. godine (četvrtak), sa početkom u 13,30 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, sala S1...

Odbrana magistarskog rada

Tuesday 19. of July 2016

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

 

Obavještava

 

da će

 

01. septembra 2016. godine (četvrtak), sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, sala S1...

Konačna rang-lista kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo u akademskoj 2016/2017 godini

Thursday 14. of July 2016

Objavljena je Konačna rang-lista kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu u akademskoj 2016/2017 godini.

Ispit iz Matematike 1 za studente koji studiraju po sistemu AB

Wednesday 13. of July 2016

Ispit iz Matematike 1 za studente koji studiraju po AB sistemu će se održati u petak (15.7.2016.) sa početkom u 16,00 sati u sali S5.

Preliminarne rang-liste kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Saturday 09. of July 2016

Objavljene su Preliminarne rang-liste kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo, a nakon održanog kvalifikacionog ispita 08.07.2016.godine.

 

Rang-liste, kao i prateće odluke Vijeća ETF-Sarajevo...

Rješenja zadataka sa kvalifikacionog ispita za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo održanog 08.07.2016. godine

Friday 08. of July 2016

Objavljena su rješenja zadataka sa kvalifikacionog ispita za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo u akademskoj 2016/2017 godini održanog 08.07.2016. godine.

 

Rješenja možete preuzeti kao prilog ovog...

Spisak kandidata za polaganje kvalifikacionog ispita 08.07.2016. godine za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo u akademskoj 2016/2017 godini

Thursday 07. of July 2016

Objavljen je Spisak kandidata za polaganje kvalifikacionog ispita 08.07.2016. godine za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevu u akademskoj 2016/2017 godini.

 

Spisak kandidata (ujedno i raspored kandidata po...

Odluka o održavanju dodatnog ispitnog roka

Wednesday 06. of July 2016

Na osnovu člana 125. Zakona o visokom obrazovanju ("SluZbene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15) i člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu,

dobio...

Rezultati zadataka s Probnog prijemnog ispita u akademskoj 2016/2017. godini

Thursday 30. of June 2016

Objavljeni su Rezultati zadataka s Probnog prijemnog ispita u akademskoj 2016/2017. godini održanog 27.06.2016. godine.

 

 

Odluka o direktnom sporazumu

Thursday 30. of June 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Odluka o obavezi primjene Izjave o autentičnosti radova

Monday 27. of June 2016

Na osnovu člana 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 92. stav (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu i prijedloga dekana Elektrotehničkog...

Instruktivna nastava iz Matematike 1 za predbolonjske studente

Saturday 25. of June 2016

Instruktivna nastava iz Matematike 1 za predbolonjske studente počinje u ponedjeljak, 27.6.2016. godine u 17,00 u sali S9.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija i integriranog studija (I i II ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini

Friday 24. of June 2016

Objavljen je Konkurs za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija i integriranog studija (I i II ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini.

 

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti na stranici...

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini

Friday 24. of June 2016

Prijemni ispit iz matematike za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini, održat će se 08.07.2016. godine u 10:00 sati, Kampus Univerziteta u...

Odluka o direktnom sporazumu

Friday 24. of June 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Wednesday 22. of June 2016

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), 70. stav (1), (3) i (6), 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Tuesday 21. of June 2016

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), 70. stav (1), (3) i (6), 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javne...

Odbrana magistarskog rada

Friday 17. of June 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

19. jula 2016. godine (utorak), sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Odluka o direktnom sporazumu

Thursday 16. of June 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Odbrana magistarskog rada

Sunday 12. of June 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

12. jula 2016. godine (utorak), sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Displaying results 121 to 140 out of 1686

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  14:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba